Trường THCS Hoàng An (Trước đây là trường cấp 2 Hoàng An) được thành lập từ năm 1959.Năm học 1959- 1960 trường đặt tại chùa Ông thuộc thôn An Cập, xã Hoàng An , huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc ( Nay là hôn An Cập, xã Hoàng An , huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. ) Khi mới thành lập trường có 8 lớp cấp một và hai lớp cấp hai (Lớp 5) "Dạy nhô". Hiệu trưởng nhà trường là thầy Ngô Văn Tần. Giáo viên dạy cấp 2 là thầy Nguyễn Văn Thụ (Nay đã nghỉ hưu.) và thầy Nguyễn Văn Nhang (Đã mất).

 Năm học 1960- 1961 thầy Ngô Văn Tần chuyển công tác sang nơi khác, thầy Nguyễn Văn Ích được Ty Giáo Dục Hà Bắc (Nay là Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Bắc Giang) Quyết định làm hiệu trưởng nhà trường.

Năm 1961- 1962 Thầy Nguyễn Văn Ích được Ty Giáo Dục Hà Bắc điều động đi công tác ở trường khác, đồng thời thầy Hoàng Dư được điều động về làm Hiệu trưởng ở trường.

   Năm 1962- 1963 Thầy Hoàng Dư được điều động đi công tác tại trường khác, thầy Ngô Quốc Toản chuyển công tác từ Ty Giáo Dục Bắc Thái (Nay là Sở Giáo Dục và Đào tạo Thái Nguyên) về Ty Giáo Dục Hà Bắc đồng thời được Ty giáo Dục Hà Bắc quyết định về làm hiệu trưởng thay thầy Hoàng Dư.

Thầy Ngô Quốc Toản thấy khuôn viên trường không được rộng, vị trí nhà trường đặt tại chùa. Thầy Ngô Quốc Toản làm tờ trình đề nghị Ty Giáo Dục Hà Bắc cho chuyển trường về đồi Đống Mú (Nay là trường THCS Hoàng Vân) và đổi tên là trường cấp 2 Hoàng Vân . Được sự đồng ý của Ty Giáo Dục Hà Bắc năm học 1963- 1964 trường cấp 2 Hoàng An được cấp trên quyết định chuyển từ chùa  An Cập về đồi Đống Mú và đổi tên thành trường cấp 2 Hoàng Vân.

 Năm học 1966- 1967 do yêu cầu của địa phương xã Hoàng An về phát triển văn hóa và giáo dục , Ty đã cho mở trường Bổ Túc Công Nông tại khu Gia Còng (Nay thuộc xóm Tân Lập, thôn An Cập, xã Hoàng An ), thầy Nguyễn Văn Phùng làm hiệu trưởng.

Năm học 1967- 1968 trường được mở thêm hệ cấp 2 và cấp trên cho tuyển 2 lớp 5.

Năm 1968- 1969 trường được đổi tên thành trường cấp 2 Hoàng An, trường có 2 lớp 5 và 2 lớp 6.

   Năm học 1969- 1970 trương có hai lớp 5, hai lớp 6 và hai lớp 7.Giai đoạn này đế quốc Mỹ đánh phá Miền Bắc rất ác liệt nên cấp trên quyết định sát nhập trường cấp 2 Hoàng An với trường cấp 2 Hoàng Vân.

 Năm học 1971- 1972 trường cấp 2 Hoàng An lại một lần nữa sát nhập với trường cấp 2 Hoàng Vân, thầy Ngô Quốc Toản làm hiệu trưởng.

Năm 1972- 1975 trường cấp 2 Hoàng An vẫn sát nhập với trường cấp 2 Hoàng Vân .

Năm học 1976- 1977 do nhu cầu phát triển văn hóa giáo dục, UBND xã Hoàng An làm tờ trình đề nghị cấp trên cho tái thành lập trường cấp 2 Hoàng An và đã được cấp trên ra quyết định thành lập lân thứ 2 và sát nhập với trường cấp 1 để thành lập trường cấp 1,2 Hoàng An đặt tại Đồi Giá Tư thôn Bảo An (Nay là trường THCS Hoàng An ) Thầy Nguyễn Văn Thụ làm hiệu trưởng. 

Từ năm 1977- 1983 thầy Nguyễn Văn Thụ liên tục làm hiệu trưởng trường cấp 1,2 Hoàng An.

Năm học 1983- 1984 thầy Nguyễn Văn Thụ nghỉ hưu, thầy Nguyễn Chí Nghinh được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Năm học 1984- 1985 thầy Nguyễn Văn Dũng được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Năm 1985- 1988 cấp trên bổ nhiệm thầy Dương Văn Hương làm hiệu trưởng.

Năm 1988- 1992 thầy Dương Văn Tấn được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Năm 1992- 1993 do yêu cầu của ngành Giáo Dục Hiệp Hòa, trường cấp 1,2 được tách cáp 2 ra khỏi cấp 1 và học sinh cấp 2 sang học tại trường THCS Hoàng Vân, Hoàng Lương, Ngọc Sơn

Từ năm 1993- 1997 xã Hoàng An chỉ có trường tiểu học, không có trường THCS nên học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 nhiều học sinh bỏ học giữa chừng. Lãnh đạo xã Hoàng An làm tờ trình đề nghị cấp trên cho tái lập trường THCS Hoàng An .

Năm 1997- 1998 trường THCS Hoàng An được tái lập lần thứ 3 và đặt tại đồi Gia Tư thôn Bảo An (Nay là trường THCS Hoàng An ) cô Ngô Thị Minh Châu được cấp trên bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Tù năm học 1997- 2003 cô Ngô Thị Minh Châu liên tục làm hiệu trưởng.

Năm học 2003- 2004 cô Ngô Thị Minh Châu ốm nặng không đảm đương được làm hiệu trưởng, cấp trên bổ nhiệm thầy Dương Văn Dinh làm hiệu trưởng nhà trường. Từ năm 2006- 2007 do yêu cầu của UBND Huyện Hiệp Hòa và ngành giáo dục về phát triển trường THPT đáp ứng nhu cầu cho con em sau xã thượng huyện. UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định so 51/QĐ- UBND ngày 10 tháng 8 năm 2006 về việc thành lập trường THPT Hiệp Hòa số 4 gồm hai cấp học là THCS và THPT đặt tại trường THCS Hoàng An thầy Đào Duy Hồng làm hiệu trưởng phụ trách chung, thầy Dương Văn Dinh phó hiệu trưởng phụ trách khối THCS. Từ năm 2006- 2010 thầy Đào Duy Hồng làm hiệu trưởng phụ trách chung, thầy Dương Văn Dinh, thầy Ngô Quốc Đường giữ chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường. 

Trường THPT Hiệp Hòa số 4 diện tích 4960m vuông mà có tới trên 1000 học sinh 2 cấp và 56 cán bộ giáo viên nhân viên nên không đáp ứng các điều kiện tối thiểu. Ban giám hiệu nhà trường làm tờ trình đề nghị cấp trên cho xây dựng trường THPT Hiệp Hòa số 4 mới và đã được cấp trên phê duyệt và tổ chức triển khai.

Năm 2010- 2011 UBND Tỉnh Bắc Giang ra quyết định só 98/QĐ- UBND ngày 30 tháng 8 năm 1010 về việc chia tách trường THPT Hiệp Hòa số 4 để thành lập trường THPT Hiệp Hòa số 4 và trường THCS Hoàng An. Trường THCS Hoàng An được tái lập lần thứ 4.

Ngày 27 tháng 9 năm 2010 UBND Huyện Hiệp Hòa ra quyết định bổ nhiệm thày Dương văn Dinh - phó hiệu trưởng trường THPT Hiệp Hòa số 4 làm hiệu trưởng trường THCS Hoàng An.