Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 09 : 270
Năm 2022 : 1.620
 • Dương Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH - GV Nhạc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Ngọc Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 0123.976.49.89

 • Nguyễn Thị Hà Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Địa Lí
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 01292.581.180

 • Đào Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 0204.3873.493

 • Phạm Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH - GV Ngoại ngữ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Thị Trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 0976.167.062

 • Hoàng Thị Bắc Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nữ công
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Thị Trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 0981.159.555

 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 0979.531.529

 • Trần Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Thị Trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 0983.180.556

 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Địa chỉ: Đức Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang

   Điện thoại: 01663.183.801

Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới